Privacy beleid

Tropic parket privacy beleid

De gegevens door u aan ons verstrekt worden alleen gebruikt voor het doel
waarvoor u ze aan Tropic parket zijn verstrekt,
het verkrijgen van een offerte, factuur of andere gerelateerde informatie en of expertise,
Tropic parket maakt geen gebruik van cookies en zal de gegevens nooit ter beschikking stellen
aan derden tenzij wettelijk verplicht.
Op termijn betekend dit dat het door u bij Tropic parket gekochte / verkregene
in onze beveiligde database terug te vinden zal zijn zodat bij eventuele calamiteiten
de gegevens van het door u bij Tropic parket gekochte en of verkregene door u
bij ons op te vragen zal zijn.
Dit is bij grote schade’s waarbij verzekeringen de gegevens willen inzien van belang.
Tropic parket benadrukt uiterst zorgvuldig te zijn als het gaat om uw privacy
en te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ).